Connect with us

Wat zoek je?

Drenthe

De regio Groningen/Noord Drenthe bundelt de komende jaren de krachten om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dit staat in de Regionale Uitvoeringsagenda...

Duurzaamheid

Het aantal klimaatrampen neemt in rap tempo toe. Nederlandse verzekeraars voelen dit klimaatrisico aan twee kanten: de kansen en risico’s van hun beleggingen en...

Bouwen & verbouwen

Op 21 juni is de handreiking ‘Natuurinclusief Bouwen voor Gezonde Bewoners: Top 10 Maatregelen voor Nieuwbouw en Gebiedsontwikkeling’ overhandigd aan Christianne van der Wal tijdens...

Meer artikelen