Connect with us

Wat zoek je?

Financieel

Stand van zaken box 3-heffing: wat speelt hier nu precies?

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in bezit heeft, zal bekend zijn met box 3-heffing in de inkomstenbelasting. Over heffing in Box 3 deed de Hoge Raad in december 2021 een uitspraak dat de regels die hiervoor gelden in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Deze uitspraak heeft invloed op de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting.

Kort samengevat: de inkomsten uit sparen of beleggen, werden middels een forfait veel hoger ingeschat dan daadwerkelijk het geval was. Hierdoor betaalden veel mensen meer belasting dan wanneer op basis van werkelijk rendement zou zijn belast. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de belastingdienst vanaf 2017 moet uitgaan van het daadwerkelijke rendement over deze inkomsten.

Box 3 aangeven in de aangifte 2021

De manier waarop inkomsten uit vermogen in box 3 aangegeven moeten worden, gaat veranderen. Voorlopig moet je de aangifte over 2021 nog volgens de oude wijze doen. Alleen wanneer je een definitieve aanslag hebt ontvangen over de jaren vanaf 2017, kun je bezwaar maken over de te betalen belasting over het inkomen in box 3.

Het kabinet heeft aangekondigd vóór 1 juni 2022 met een besluit te komen. Bezwaar maken heeft daarom nu nog geen zin. Heb je een definitieve aanslag ontvangen over de jaren vanaf 2017, dan kun je -mits binnen 6 weken- bezwaar maken over de te betalen belasting over het inkomen in box 3.

Aangiften over de jaren voor 2021

Heb je al aangifte gedaan? En is de aanslag over het jaar definitief vastgesteld en de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken? Dan kun je zelf niets meer doen. Heb je bezwaar gemaakt, dan moet de belastingdienst hier antwoord op geven, maar dat kan nog even duren.

Wat valt er in box 3?

In box 3 worden alle inkomsten aangegeven die voortkomen uit spaargeld en beleggingen. Samengevat vallen de volgende inkomsten in box 3:

  • Spaargeld
  • Beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en andere beleggingstitels
  • Onroerende zaken, exclusief de eigen woning
  • Rechten op onroerende zaken
  • Waarden van beleggings- spaarverzekeringen voor zover deze niet in box 1 vallen

Om het uiteindelijke vermogen te bepalen, moeten ook alle schulden, zoals creditcardschulden, doorlopend krediet en persoonlijke leningen bij elkaar worden opgeteld. Alle inkomsten uit bovenstaande opsomming, minus de totale schulden, vormen het uiteindelijke vermogen dat in box 3 wordt aangegeven.

Belasting betalen over box 3

Het definitieve bedrag dat betaald moet worden over de inkomsten uit box 3 zal uiteindelijk hetzelfde of lager uitvallen dan nu is  aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Toch kan het zijn dat er een voorlopige aanslag wordt opgelegd waarop de inkomsten uit box 3 onjuist zijn. De belastingdienst heeft hiervoor een invorderingspauze ingevoerd. Personen die aanslagen ontvangen met inkomen over box 3 krijgen hierover verdere informatie van de belastingdienst. Wie de voorlopige aanslag niet (volledig) betaalt, betaalt uiteindelijk een hoger bedrag bij de definitieve aanslag.

Geen inkomen uit box 3

Personen met een vermogen in 2021 lager dan € 50.00 (100.000 fiscaal partners) (2020 € 30.846 fiscaalpartners € 61.692) vallen onder de vrijstelling van de belastingheffing in box 3 en moeten hun aanslag op tijd betalen.

Ook interessant

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Huis & tuin

Een heerlijke geur in huis kan zo fijn zijn en is soms ook hard nodig. Het is het eerste wat opvalt als je thuiskomt...

Media

De eerste C&R podcast in 2022 van Chris Wolters en Raymond Lorié gaat over het regelen van je eigen uitvaart voor je overlijden. In...