Connect with us

Wat zoek je?

Bouwen & verbouwen

Provincie mag woningbouw afdwingen maar windmolens niet, zeggen kiezers

Ruim twee derde van de huiseigenaren vindt dat provincies de bouw van goedkope woningen financieel meer moeten ondersteunen. 85% wil betaalbare woningen voor starters en senioren. Een ruime meerderheid vindt dat gemeenten niet door de provincie mogen worden gedwongen om windmolens te plaatsen, een vijfde vindt dat wel acceptabel. 

Onderzoek Vereniging Eigen huis

Vereniging Eigen Huis vroeg in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing wat leden belangrijk vinden in hun provincie. Ruim 23.000 huiseigenaren deden mee aan het onderzoek.

De roep om betaalbare woningen is in alle provincies een belangrijk verkiezingsthema. Minister De Jonge heeft met de provincies afspraken gemaakt voor de bouw van 900.000 nieuwe woningen. Waar die precies gaan komen, daar beslissen gemeenten en provincies gezamenlijk over.

Groene omgeving mag niet verdwijnen

‘Als gemeenten er niet in slagen om bouwlocaties aan te wijzen, dan moet de provincie de knoop doorhakken’, vindt iets meer dan de helft (51%) van de respondenten. Bijna een kwart van hen is het daar niet mee eens. Een ruime meerderheid (59%) wil niet dat de groene omgeving verdwijnt, of dat er huizen worden gebouwd in gebieden met veel geluidsoverlast.

Zorgen over energietransitie en verduurzaming

Opmerkelijk is de grote eensgezindheid onder huiseigenaren dat iedereen mee moet kunnen doen met het verduurzamen van zijn huis. Twee derde vindt dat mensen met een laag inkomen hiervoor meer subsidie moeten krijgen dan mensen met een hoog inkomen. Dit is sinds de vorige verkiezingen in 2019 flink toegenomen.

Een derde van de huiseigenaren is tegen verdere groei van het aantal windmolens. Veel meer enthousiasme (60%) is er voor het vervangen van oude door nieuwe exemplaren. Over de aanleg van nieuwe zonneparken zijn de meningen verdeeld; er zijn bijna evenveel voor- als tegenstanders. Wel veel enthousiasme (69%) is er voor het stimuleren door de provincie van het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens.

Groeiend draagvlak voor kernenergie

Opmerkelijk is het groeiende draagvlak voor kernenergie. In 2019 zag 34% van de huiseigenaren dit als een oplossing voor het klimaatprobleem, inmiddels is dit percentage opgelopen tot 55%. Het aantal tegenstanders van kernenergie daalde naar 25%.

Dit betekent niet dat een meerderheid nu ook voorstander is van het bouwen van een kerncentrale in de eigen provincie; 42% stemt hiermee in, terwijl 37% dit niet wil. Alleen in de provincie Zeeland is twee derde van de respondenten daar wel toe bereid.

Grondwaterpeil moet omhoog

Steeds meer steun (60%) komt er voor het verhogen van het grondwaterpeil om bodemdaling tegen te gaan, ook als dat ten koste gaat van de landbouwsector. Ook vindt ruim driekwart dat funderingsschade moet worden betaald door de veroorzaker. Nu is uitsluitend eigenaar aansprakelijk voor de schade aan zijn woning, terwijl hij geen enkele invloed heeft op de oorzaak.

Op eigenhuis.nl staan de resultaten van het ledenonderzoek onder 23.259 huiseigenaren per provincie. Op kieskompas.nl kan iedereen aan de hand van stellingen zien welke partij het meest overeenkomt met de eigen standpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart.

Startersmanifestatie Den Haag

Vandaag, vrijdag 10 maart vraagt Vereniging Eigen Huis aandacht voor de startersproblematiek tijdens een woonmanifestatie in Den Haag. De vereniging overhandigt een petitie met ruim 100.000 handtekeningen van starters aan minister de Jonge. De vereniging wil dat er jaarlijks 10.000 betaalbare starterswoningen worden gebouwd.

Ook interessant

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Huis & tuin

Een heerlijke geur in huis kan zo fijn zijn en is soms ook hard nodig. Het is het eerste wat opvalt als je thuiskomt...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...