Connect with us

Wat zoek je?

Gezondheid

Natuur helpt bij het aanpakken lange wachtlijsten GGZ

Het ziekteverzuim is momenteel op het hoogste niveau in twintig jaar en dit komt vooral door een toename van het aantal aan werk gerelateerde psychische klachten. Tegelijkertijd zijn de wachtlijsten bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) lang. Meer dan de helft van de patiënten moet langer wachten dan de afgesproken norm van 14 weken. Toch wordt er één belangrijke hulpbron in Den Haag steeds over het hoofd gezien: de natuur.

Uitgaven aan GGZ vervijfvoudigd

Ruim vier op de tien Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen. In 2060 zullen volgens het RIVM de uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg zijn vervijfvoudigd. Allemaal signalen die aangeven dat er iets moet veranderen. Het ziekteverzuim onder medewerkers in de zorg is ongekend hoog. De natuur kan hierbij helpen, zegt Renske Visscher van IVN Natuureducatie.

Inmiddels tonen duizenden onderzoeken aan wat natuur doet voor de gezondheid. Wie wekelijks 120 minuten in de natuur is, voelt zich gelukkiger en gezonder. Natuur voorkomt stress en burn-outs. Veel GGZ-instellingen beschikken over enorme groene terreinen.

Het Groene Perspectief

Samen met vijftien GGZ-instellingen werken IVN en Nature For Health aan een “groene GGZ” waarbij natuur weer benut wordt als bron voor gezondheid voor gezondere cliënten, gezondere medewerkers, gezondere buurtbewoners én een gezondere natuur. Eén van de initiatieven die uit deze samenwerking is ontstaan is het Groene Perspectief: van wachtkamer tot groene actie.

Minimaal 120 minuten per week in de natuur

In plaats van wachten zou een deel van de 80.000 mensen die nu ‘on hold’ staan er baat bij kunnen hebben om actief in de natuur aan de slag te gaan, of uitgedaagd worden om minimaal 120 minuten per week de natuur te beleven.

Veel te winnen op preventief vlak

Met het inzetten van groen is veel winst te behalen. Allereerst hebben patiënten er baat bij, maar ook medewerkers knappen op van natuur zo blijkt uit onderzoek. Daarnaast valt er op preventief vlak veel te winnen door de buurt te betrekken bij de ontwikkeling van groen op de terreinen van de GGZ. Het mooie aan natuur is dat het vrijwel niks kost en al op veel GGZ-terreinen aanwezig is. Hierdoor zijn er veel kosten te besparen.

Den Haag aan zet

Om de transitie in gang te zetten zijn echter wel impulsgelden nodig. Het is dus belangrijk dat Den Haag niet alleen complimenten uitdeelt voor dit mooie initiatief, maar ook financieel investeert in deze groene transitie van zorg en wachtlijsten naar preventief denken.

Ook interessant

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Huis & tuin

Een heerlijke geur in huis kan zo fijn zijn en is soms ook hard nodig. Het is het eerste wat opvalt als je thuiskomt...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...