Connect with us

Wat zoek je?

Duurzaamheid

Provincies en waterschappen moeten aan de slag met de 3-30-300-groennorm

Waterschappen en provincies moeten de komende jaren veel meer gaan investeren in vergroening van de openbare ruimte om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Met de Provinciale Staten– en waterschapsverkiezingen voor de deur is het belangrijk dat de verschillende politieke partijen duidelijk laten weten hoe zij problemen als gevolg van extreme weersituaties zoals hevige regenval en lange periodes van droogte anderzijds het hoofd willen gaan bieden.

Bijna driekwart burgers maakt zich zorgen

Dat de burger daar behoefte aan heeft bleek deze week uit onderzoek dat de Unie voor Waterschappen zelf heeft laten uitvoeren en waaruit werd geconcludeerd dat bijna driekwart van de Nederlanders zich zorgen maakt om de gevolgen van extreem weer.

3-30-300-norm

Door de klimaatverandering gaan we ze steeds vaker te maken krijgen met extreem weer. Daar moet dus op geanticipeerd worden. De ideale manier hiervoor is via de 3-30-300-norm van Cecil Konijnendijk, directeur van het Nature Based Solutions Institute. Deze norm komt op het volgende neer: mensen moeten uitzicht hebben op drie bomen, 30% van het stadoppervlak moet in de schaduw van bomen liggen en elke bewoner moet binnen 300 meter toegang hebben tot een park of stadsbos.

Natuur maakt mensen gezonder en gelukkiger

Momenteel lijkt dat nog heel ver weg, maar het is goed als de politiek hier de komende jaren de schouders onder gaat zetten. Het aanleggen van veel meer groen is belangrijk in het kader van de klimaatverandering, maar daarnaast doet natuur nog veel meer voor de mens. Tal van studies tonen aan dat natuur mensen gezonder en gelukkiger maakt.

Meer groen, langer leven

Zo toonde de Japanse onderzoeker Takano aan dat ouderen langer gezond leven als er een park in de buurt is. Daarnaast analyseerden onderzoekers van de Universiteit van Glasgow gegevens over de volksgezondheid in 268 stadsgebieden in Engeland. Zij vonden een directe relatie met de aanwezigheid van parken en boszones. Meer groen kwam overeen met een langere levensduur en minder zelfmoorden. Hoe groter een nabijgelegen groenzone hoe groter ook het effect.

Voor de politiek dus meer dan genoeg redenen om meer natuur hoog op het prioriteitenlijstje te plaatsen.

Ook interessant

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Huis & tuin

Een heerlijke geur in huis kan zo fijn zijn en is soms ook hard nodig. Het is het eerste wat opvalt als je thuiskomt...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...