Connect with us

Wat zoek je?

Duurzaamheid

Klimaat- en boerenprotesten in Den Haag weerspiegelen een achterhaalde tegenstelling

Deze zaterdag demonstreren zowel boeren van Farmers Defence Force als klimaatactivisten van Extinction Rebellion in Den Haag. De protesten leggen volgens Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein en hoogleraar bij Hogeschool Inholland een inmiddels achterhaalde tegenstelling bloot tussen klimaat en de toekomst van de Nederlandse voedselproductie. Duizenden boeren laten al zien dat biologische en agro-ecologische landbouw mogelijk is met goede resultaten.

Het huidige landbouwsysteem kent veel onduurzame, ongezonde en oneerlijke aspecten. Traditionele spelers die groot zijn geworden dankzij dit systeem, zoals veevoerbedrijven, slachthuizen, kunstmestleveranciers, pesticidefabrikanten en andere ketenpartijen, doen er alles aan om hun bedrijfsvoering en bestaansrecht in stand te houden.

Ongehoorde groep boeren

Opvallend is dat de groep zogenoemde groene boeren, die werkt aan een nieuw landbouw- en voedselsysteem dat een duurzaam, gezond en eerlijk toekomstperspectief biedt, voor zowel boeren, samenleving én natuur, ongehoord en ongezien blijft in deze protesten. Zij staan niet met hun trekker op het Malieveld, maar werken aan een nieuwe vorm van landbouw. Vorige maand organiseerden zij de Groenboerenconferentie, een groeiende beweging van groene boeren die laten zien dat het anders kan.

Groenboerenplan: meer dan 800 organisaties

Met de ondertekening van het Groenboerenplan tijdens deze conferentie door meer dan 800 organisaties, inclusief hogescholen, universiteiten, banken, natuurorganisaties, dierenartsen en burgers, krijgt het kabinet een krachtig signaal vanuit de samenleving dat het anders moet en kan. Hiermee ligt er een realistisch en duurzaam toekomstperspectief voor boeren, natuur en samenleving dat niet bepaald wordt door de krachtige lobby van partijen die de status quo in stand willen houden.

De groene boeren bieden een realistisch toekomstperspectief voor een duurzaam en eerlijk voedselsysteem. Bijvoorbeeld door natuurinclusieve kringlooplandbouw kunnen verschillende doelen op het vlak van stikstof klimaat, water, en natuur behaald worden.

Juist deze groene boeren zouden door de overheid en samenleving omarmd moeten worden en vooruitgeholpen, bijvoorbeeld door hen niet alleen een eerlijke prijs te betalen voor hun voedselproductie, maar ook voor het behalen van doelen op het vlak van stikstof, klimaat, water, en natuur. Op deze manier produceren we voedsel met oog voor het belang van de boeren, maar ook dat van de natuur en de samenleving.

Ook interessant

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Huis & tuin

Een heerlijke geur in huis kan zo fijn zijn en is soms ook hard nodig. Het is het eerste wat opvalt als je thuiskomt...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...