Connect with us

Wat zoek je?

Drenthe

750.000 euro voor projecten schoner oppervlaktewater en klimaatadaptatie

De provincie Groningen stelt samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s ruim 750.000 euro subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit en klimaatneutrale landbouw. Dat is nodig omdat de landbouwsector steeds meer te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering, zoals te veel of juist te weinig water.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Groningse agrariërs uit het gebied van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s kunnen deelnemen aan de projecten, die voortkomen uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). De subsidie is bedoeld voor twee nieuwe DAW-projecten, die momenteel worden opgezet.

Een daarvan is het project ‘Klimaatboeren‘, waarin Groningse agrariërs in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest kennis kunnen opdoen en uitwisselen over wat klimaatverandering betekent voor hun bedrijf. En welke maatregelen ze kunnen nemen om hun bedrijf klimaatbestendig te maken.

Perceel- en erfemissie reduceren

Groningse agrariërs in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s kunnen via het project ‘Reductie Perceel- en Erfemissie’ subsidie krijgen voor de uitvoering van fysieke maatregelen om perceel- en/of erfemissie te reduceren of te voorkomen. Aanmelden voor dit project is momenteel nog niet mogelijk, hierover wordt op een later moment gecommuniceerd. Agrariërs kunnen alvast hun interesse voor dit project kenbaar maken via www.dawnoordnederland.nl.

Bodemstructuur verbeteren

Binnen DAW werken agrariërs samen aan een toekomstbestendige landbouw. Uit eerdere subsidierondes zijn al tien projecten in de provincie Groningen voortgekomen, die momenteel afgerond of in uitvoering zijn. Eén van deze projecten is ‘Weide & Water’, waarin de bodem centraal staat.

In studiegroepen onderzoeken de 85 deelnemende agrariërs hoe zij de bodemstructuur kunnen verbeteren. Ook gaan ze samen met experts het veld in om de ondergrond te onderzoeken en krijgen zij advies over concrete maatregelen in hun eigen bedrijf.

Brede samenwerking

Provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven werken intensief samen aan schoner water en een betere bodemkwaliteit. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De brede samenwerking is van groot belang voor het succes van de projecten.

Ook interessant

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...

Elektronica

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat...

Huis & tuin

Een heerlijke geur in huis kan zo fijn zijn en is soms ook hard nodig. Het is het eerste wat opvalt als je thuiskomt...

Financieel

Degene die in 2021 meer dan €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners; was in 2020 €30.692 en voor fiscaal partners €61.692) spaargeld of beleggingen in...