Wat is duurzaamheid?

We vinden duurzaamheid met zijn allen steeds belangrijker, maar door de enorme omvang van het begrip en de verschillende manieren waarop het wordt toegepast is het soms onduidelijk wat duurzaamheid precies inhoudt. Zo kan bewust consumeren ook op verschillende manieren.
Natuurlijk moeten bedrijven aan een bepaalde voorwaarde voldoen om als milieubewust, biologisch, diervriendelijk en/of goede arbeidsomstandigheden beschreven te kunnen worden.
Wat dit lastig maakt is dat meningen hierover verschillen. Voor Bewust in de Buurt is het belangrijk dat bedrijven streven naar een duurzame toekomst.

Omdat dit op verschillende manieren kan is het onmogelijk om dit aan één maatstaf te toetsen. Vandaar dat wij niet beweren dat het ene bedrijf duurzamer is dan de ander maar slechts bedrijven verzamelen die goed bezig zijn. Wat hierbij algemeen belangrijk is, is dat bedrijven ambitieus, streng en betrouwbaar zijn.
Wij selecteren daarom aan de hand van een aantal principes. Vervolgens kan je op de pagina van de bedrijven zelf meer informatie vinden over hoe zij duurzaamheid uitdragen. Als je meer wilt weten over wat de vier categorieën precies kenmerkt scroll dan naar beneden voor een overzicht van goede, relevante keurmerken.

Vier manieren om bewust te consumeren

leaf

Biologisch

‘Op een natuurlijke wijze geproduceerd, zonder chemicaliën’

factory

Goede Arbeidsomstandigheden

‘Rekening houdend met de rechten van producenten uit ontwikkelingslanden’

tree

Milieubewust

‘Niet vervuilend voor de leefomgeving van mensen, dieren en planten’.

cow

Diervriendelijk

Rekening houdend met en aangepast aan de behoeften en gevoelens van dieren.

De zes principes van bewust in de buurt

1.

Duurzaamheid als core business

Wanneer duurzaamheid een hoofdonderdeel is van de missie en visie van een bedrijf zullen zij hun best doen om dit te realiseren. Zodoende kunnen ambitieuzere doelen worden gesteld en zal een bedrijf zich focussen op het behalen hiervan.

2.

Verbetering

Omdat verduurzamen niet altijd even eenvoudig is, zeker niet wanneer bedrijven daarmee voorop lopen, vinden wij het minder belangrijk dat bedrijven al 100% duurzaam zijn. Belangrijker is dat ze stappen in de goede richting zetten. Evaluatie is hiervoor enorm belangrijk.

3.

Betrokkenheid

De eisen die worden gesteld aan duurzaamheid kunnen in de meeste gevallen niet alleen door het bedrijf zelf worden behaald. Door goed samen te werken met andere partijen en elkaar te stimuleren staan duurzame bedrijven sterker. Zo kunnen problemen of klachten met betrekking tot de waarborging van duurzaamheid sneller worden verwerkt.

4.

Voldoende duurzame garantie

Ook binnen duurzame bedrijven wil je natuurlijk nog het een en ander te kiezen hebben. Vandaar dat het belangrijk is dat het assortiment van bedrijven ten minste 50% duurzaam is.

5.

Betrouwbare controle

Voor keurmerken betekent goede controle dat het toetsen wordt gedaan door een onafhankelijke geaccrediteerde instantie. Bedrijven die niet met keurmerken werken moeten op een andere manier kunnen aantonen dat ze duurzaam zijn. Wanneer regels worden overtreden is een vorm van sanctiebeleid tevens wenselijk.

6.

Transparantie

Wanneer bedrijven informatie verschaffen over wat ze doen en daarmee open zijn over hoe zij duurzame ontwikkeling nastreven wekt dit niet alleen vertrouwen maar kan er ook beter worden nagegaan of bedrijven dit daadwerkelijk doen.